Lämpösulku logo
Jaa

Teollisuusputkistot

Tilaaja

Kohde

Tehty työ

UPM-Kymmene Oyj Kuusankoski Putkistoasennukset Keittämön seisokissa
  Kaukas Lpr Putkistoasennukset Keittämön seisokissa
     
Stora Enso Oyj Anjalankoski  Putkistourakat, useita kohteita
  Sunilan Tehdas Putkistourakat ja useita kohteita seisokissa
  Honkalahden Saha Putkistourakat lajittamon/tasaamon kohteissa
     
Neste Oil Oyj Haminan Satama Vaahtoputkistourakka, sekä useita kunnossapitokohteita
     
J.M. Huber Finland Oy Hamina Putkistourakat tuotelinjoissa, sekä useita kunnossapitokohteita
     
Finex Oy Kotka Tuotelinjan säiliöasennus ja putkistoasennukset
     
Sonoco Alcore Oy Kotka Putkistourakat, sekä useita kunnossapitokohteita
     
Vaasan Oy Kotka Tuotelinjojen putkistoasennuksia
     
YIT Oyj Lahti Kymijärven Voimalaitoksella putkistoasennuksia useissa kohteissa
     
Danisco Sweeteners Oyj  Kotka Paineilmaputkiston ja laiteasennusten asennusurakka
     
Lahti Energia Oy Lahti Putkistoasennuksia Kymijärven Voimalaitoksella, useita kohteita
     
Empower Oy Kymenlaakso Putkistoasennukset

 

#